Shuruudaha

Dhammaan macluumaadka lagu bixiyo bandhigga wararka waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya. Mulkiilaha boggan wax matalaad ah kama samaynin saxnaanta ama dhammaystirka macluumaad kasta oo ku yaal boggan ama lagu helo isagoo raacaya xidhiidh kasta oo ku yaal boggan. Mulkiiluhu mas'uul kama noqon doono wixii khalad ah ama gafitaanka macluumaadkan ama helitaanka macluumaadkan. Shuruudahan iyo shuruudahan waa la bedeli karaa wakhti kasta ogeysiis la'aan.